Tarieven

Type A
200 x 100 x 28 cm
3 uur
€19
12 uur
€27
24 uur
€35
Type
B 250 x 125 x 28 cm
3 uur
€27
12 uur
€36
24 uur
€46
Type
C 250 x 150 x 150 cm
3 uur
€32
12 uur
€40
24 uur
€49

De borg voor de aanhangwagen bedraagt € 75,-

 

Per elke aanvullende 24 uur wordt
€ 20,- in rekening gebracht.

 

Gratis toebehoren

 

• Kabel (7 polig / 13 polig)

• Afdeknet

• Beschrijfbare kentekenplaat

• Disselslot

 

Aanvullende informatie

 

Veiligheid
Controleer voor uw vertrek uw verlichting. Zorg ervoor dat het neuswiel goed opgedraaid is en dat de dissel goed op de trekhaak zit. Let op dat de bandenspanning van uw auto in orde is. Het maximale laadgewicht bedraagt 750 kilogram.

 

Reserveren
Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen. Let op, de reservering verloopt 15 minuten na de afgesproken afhaaltijd.

Kosten bij vermissing/defect

 

Reiniging € 20,-
Kabel € 25,-
Afdeknet € 40,-
Kentekenplaat € 25,-
Disselslot € 50,-
Neuswiel € 75,-
Reserve wiel € 100,-
Aanhangwagen € 2.500,-

Gratis toebehoren

• Kabel (7 polig / 13 polig)

• Afdeknet

• Beschrijfbare kentekenplaat

• Disselslot

Aanvullende informatie

Veiligheid
Controleer voor uw vertrek uw verlichting. Zorg ervoor dat het neuswiel goed opgedraaid is en dat de dissel goed op de trekhaak zit. Let op dat de bandenspanning van uw auto in orde is. Het maximale laadgewicht bedraagt 750 kilogram.

 

Reserveren
Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen. Let op, de reservering verloopt 15 minuten na de afgesproken afhaaltijd.

Kosten bij vermissing/defect

Reiniging € 20,-
Kabel € 25,-
Afdeknet € 40,-
Kentekenplaat € 25,-
Disselslot € 50,-
Neuswiel € 75,-
Reserve wiel € 100,-
Aanhangwagen € 2.500,-

Voorwaarden

• Als de huurder later terugkomt dan is overeengekomen, dient dit direct telefonisch te worden gemeld aan de verhuurder.

 

• In het geval van een lekke band dient de huurder zelf zorg te dragen voor de reparatie/vervanging van de band.

 

• De huurder dient de aanhangwagen schoon in te leveren. Indien een reiniging van de aanhangwagen naar inzicht van de verhuurder noodzakelijk blijkt, zijn de kosten hiervan voor de rekening van de huurder.

 

• De huurder dient schade en pechgevallen direct telefonisch te melden aan de verhuurder.

 

• De huurder verklaart de gehuurde aanhangwagen uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de bestemming en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

• De huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het trekkend voertuig. De aanhangwagen mag alleen gebruikt worden met een voertuig dat deuglijk en conform de wettelijke voorschriften is verzekerd (WA). Tevens moet het trekkend voertuig voorzien zijn van een werkende verlichtingsaansluiting.

 

• De huurder van een open aanhangwagen is zelf verantwoordelijk voor het afdekken van de aanhangwagen. Gebruik altijd een afdeknet.

 

• In geval van opzet/schuld/verlies/diefstal blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.

 

• De huurder dient de aanhangwagen nooit onbeheerd of zonder disselslot achter te laten.

 

• Indien de huurder ANWB Wegenwachtlid is heeft de huurder ook voor een gehuurde aanwagen recht op hulpverlening bij pech/schade onderweg, in dat geval kan de huurder bellen naar 0800-0888.

 

• Boetes en bekeuringen tijdens de huurperiode vallen onder het eigen risico van de huurder.

 

• De huurder dient zelf in bezit te zijn van een geldige kentekenplaat voor aanhangwagens. Het gebruik van beschrijfbare kentekenplaten is op eigen risico van de huurder.

 

• De huurder erkent de aanhangwagen en toebehoren in goede algehele staat te hebben ontvangen (banden, 3 bar; verlichting; breekkabel; huif; koppeling; disselsot etc) en is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.